Skip to main content

Politica de confidențialitate

Valetino respecta confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
In conformitate cu legislatia in vigoare, Legea pentru protectia datelor cu caracter personal si a liberei circulatie a acestor date nr.677/2001 si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, platforma online are obligatia de a administra aceste informatii in conditii de siguranta si doar in scopul colectarii lor, respectiv procesarea tranzactiilor pentru serviciile prestate.
Datele solicitate pe aceasta platforma sunt: numele, prenumele, numarul de telefon, contul bancar, domiciliul si adresa de email si locatia.

VALETINO colectează date de locație pentru a permite urmărirea Valetului care conduce mașina chiar și atunci când aplicația este închisă sau nu este utilizată și va fi folosită de Beneficiar pentru a vedea cum a fost condusă mașina.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de catre www.valetino.ro numai in scopul declarat al acestei platforme, pentru a trimite utilizatorului confirmarea platii si factura aferenta serviciului prestat.