Skip to main content

Nota de informare social media

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL PLATFORMELOR SOCIAL MEDIA FACEBOOK SI INSTAGRAM

1. Cine prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal?

Pentru activitatea EU VALETING SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza „Valetino” sau „Operatorul”), confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta elementul – cheie. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si prin intermediul caruia va explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza Valetino, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Nota: Prezenta nota de informare se raporteaza doar la datele dumneavoastra personale pe care noi le prelucram ca urmare a interactiunii dumneavoastra cu pagina noastra de Facebook @PlatformaValetino –
https://www.facebook.com/PlatformaValetino si Instagram – https://www.instagram.com/valetino.ro/

Dorim sa va informam ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, acestea fiind prelucrate numai de personalul Valetino instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens.

Pentru a ne “cunoaste” virtual, va punem la dispozitie datele noastre de identificare.
Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe/ interactionati cu paginile de Facebook @PlatformaValetino – https://www.facebook.com/PlatformaValetino si Instagram https://www.instagram.com/valetino.ro/ este EU VALETING SERVICES SRL, cu sediul in Constanta, jud. Constanta, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 28A, parter, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/1791/2021, avand CUI RO44349534.
Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sunteti invitat sa transmiteti o cerere la adresa postala mai sus indicata sau la adresa de corespondenta electronica: office@valetino.ro, avand inscrise pe plic, respectiv in subiectul e-mailului mentiuni de tipul “Protectia datelor personale” „Date personale” sau “GDPR”. De asemenea, ne puteti trimite solicitarea si prin intermediul Facebook Messenger, aferent paginii noastre oficiale @PlatformaValetino – https://www.facebook.com/PlatformaValetino si prin mesaj pe Instagram la https://www.instagram.com/valetino.ro/

In calitate de administratori ai paginilor de Facebook @PlatformaValetino si Instagram @valetino.ro, prelucram diferite categorii de date personale care va apartin, ca urmare a interactiunii dumneavoastra cu pagina noastra. Aceasta prelucrare de date este realizata impreuna cu Facebook Ireland Ltd., cu sediul in 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda, in calitate de furnizor al platfomelor de socializare Facebook si Instagram.

In privinta prelucrarii datelor dumneavoastra de catre Facebook si Instagram, asupra carora noi nu avem niciun control sau responsabilitate, va invitam sa consultati informarea Facebook, disponibila accesand link-ul https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation si https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav .
Dorim sa va informam ca prezenta Nota de Informare nu acopera situatia prelucrarii datelor in legatura cu accesarea link-urilor postate pe paginile noastre de Facebook si Instagram (link-uri trimitand la website-ul https://valetino.ro/).

Atunci cand accesati un astfel de link, acesta va va directiona catre website, acolo unde veti putea consulta informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in sectiunile “Politica de confidentialitate”, respectiv “Politica de cookie-uri”.

In final, vrem sa stiti ca paginile noastre de Facebook si Instagram respecta politicile de date ale retelelor sociale Facebook si Instagram pe care le puteti consulta accesand link-urile: https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation si https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

2. Definitii

► „Date cu caracter personal”: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, numar de identitate, imagine, date localizare etc.
! Pentru claritate, datele cu caracter personal vizeaza, in sensul prezentului document, informatii cu privire la utilizatorul care interactioneaza cu paginile de Facebook @PlatformaValetino si Instagram @valetino.ro, prin transmiterea de informatii prin intermediul Messenger-ului sau prin postarea de comentarii pe paginile noastre.
► „Prelucrare”: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stucturarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
► „Operator”: o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism care singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! In privinta proceselor de prelucrare descrise in cadrul prezentei informari, Valetino detine calitatea de operator de date cu caracter personal.
► „Destinatar”: orice persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism caruia ii sunt divulgate datele cu caracter personal.
► „Consimtamant”: orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

3. Ce categorii de date cu caracter personal colectam si in ce scopuri?

Scopurile in care sunt prelucrate date cu caracter personal si datele pe care Valetino le poate prelucra ca urmare a navigarii dumneavoastra pe pagina de Facebok sunt urmatoarele:

• Pentru a raspunde solicitarilor de informatii/ neclaritatilor/ sesizarilor/ reclamatiilor dumneavoastra si pentru a putea oferi informatiile solicitate in acest context, Valetino va putea prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, nick-name/ nume de utilizator aferent profilului de Facebook/Instagram (in ipoteza in care acesta nu este public si nu poate fi vizualizat de orice user al retelei de socializare), numar de telefon, adresa de e-mail, precum si orice alte date continute in atasamentele pe care ni le trimiteti si care pot fi tip imagine, document, text, inregistrare audio – video etc. Aceste date ar putea fi solicitate in cazul in care doriti sa fiti contactat pentru a obtine un punct de vedere oferit telefonic/ in scris, pe e-mail din partea personalului Operatorului.

Nota: Orice date personale transmise de utilizatori in scopul de a fi contactati pentru rezolvarea solicitarilor primite vor fi folosite doar pentru solutionarea solicitarilor si nu in scop comercial sau de marketing.
• Pentru a efectua comenzi online a produselor/ pentru a transmite o solicitare de valet prin intermediului messengerului, Valetino va putea prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, nick-name/ nume de utilizator aferent profilului de Facebook/Instagram (in ipoteza in care acesta nu este public si poate fi vizualizat de orice user al retelei de socializare), numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/ resedinta/ de preluare-predare autovehicul, precum si orice alte date continute in atasamentele pe care ni le trimiteti si care pot fi tip imagine, document, text, inregistrare audio – video etc.

• Pentru a facilita accesul dumneavoastra la produsele, serviciile si ofertele oferite de Valetino, publicate pe website-ul https://valetino.ro/. In acest scop, se pot prelucra date precum: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/ resedinta/ preluare – predare autovehicul.
Nota: Datele utilizatorilor care nu sunt solicitate de Operator si nu sunt necesare pentru onorarea solicitarii acestora, de tip text, fotografie sau incluse in documente/ act de identitate etc. si care sunt puse la dispozitia Valetino la initiativa utilizatorilor, fara o solicitare prealabila transmisa in acest sens, vor fi sterse automat din bazele de date ale Operatorului, acesta respectand dispozitiile in materia prelucrarilor de date cu caracter personal si asigurandu-se ca va colecta numai acele date care sunt necesare indeplinirii scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate.

4. Care este temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra personale prin intermediul paginii noastre de Facebook/Instagram?

Valetino prelucreaza datele personale ale vizitatorilor paginii sale de Facebook/Instagram in baza interesului sau legitim, prevazut la art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR – prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.

Interesele legitime ale Operatorului se refera la posibilitatea acestuia de a putea raspunde solicitarilor primite din partea utilizatorilor detinatori ai conturilor de Facebook/Instagram, furnizandu-le acestora informatii relevante cu privire la produsele Valetino si chiar posibilitatea de a solutiona eventualele reclamatii primite prin intermediul acestui canal de comunicare.

De asemenea, in contextul in care datele sunt furnizate pentru efectuarea serviciilor oferite de Operator, acesta va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in baza art. 6, alin. (1), lit. b), in concret pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, contractul pentru incheierea caruia persoana vizata face demersuri se refera la contractul de vanzare ce se va incheia cu Operatorul.

5. Care sunt destinatarii datelor dumnevoastra?

Valetino nu va divulga datele dumneavoastra personale decat in scopurile si catre tertii descrise/i mai jos. In contextul in care datele dumneavoastra ar putea fi prelucrate si de terte persoane, dorim sa va asiguram ca am luat toate masurile adecvate si relevante pentru a va asigura ca acestea fac obiectul unor prelucrari conforme normelor in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

In privinta partajarii datelor dumneavoastra de catre Facebook/Instagram, va invitam sa cititi politicile acestor platforme, regasite pe link-urile de mai sus.

a) Dezvaluirea datelor catre terti

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transmise catre urmatoarele entitati terte:

i. Facebook si/sau Instagram, care sunt operatori independenti in legatura cu datele dumneavoastra personale;
ii. autoritatile si institutiile publice, la solicitarea acestora;
iii. furnizorii de servicii Valetino (valeti, furnizori de marketing, IT, servicii juridice etc.), dupa caz;
iv. partenerii Valetino (service, spalatorie auto etc.).

De asemenea, vom putea divulga datele dumneavoastra personale si in urmatoarele situatii si catre urmatorii destinatari:

i. in cazul in care ne solicitati ca acestea sa fie transmise catre alt operator si va veti oferi consimtamantul in acest sens (portabilitate);
ii. persoanelor care vor demonstra ca detin autoritatea legala de a actiona in numele dumneavoastra;
iii. in cazul in care pagina noastra de Facebook/Instagram este transferata in administrarea altei entitati;
iv. in cazul in care avem obligatia de a dezvalui datele dumneavoastra personale pentru a respecta o obligatie legala sau la solicitarile primite din partea autoritatilor publice si organelor abilitate, din motive de interes public in domeniul sanatatii etc.;
v. pentru constatarea, apararea sau exercitarea unui drept in instanta.

Valetino a intreprins toate masurile necesare pentru a se asigura ca si destinatarii acestor date realizeaza prelucrarile de date in conformitate cu prevederile legale in materia datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastra transmise catre destinatari nu vor face obiectul unui transfer in afara statelor Uniunii Europene (exceptie ar putea face reteaua de socializare).

b) Restrictii legate de utilizarea datelor personale de catre destinatari

Tertii carora le punem la dispozitie datele dumneavoastra personale, conform celor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin acorduri incheiate de Valetino cu acestia/alte masuri organizatorice similare) cu privire la modul in care pot folosi informatiile dumneavoastra personale.

Vom depune intotdeauna toate diligentele necesare pentru a va putea asigura ca orice terti cu care alegem sa partajam datele dumneavoastra personale sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si cu legislatia aplicabila protectiei datelor.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Valetino pastreaza datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii sale de Facebook/Instagram atat timp cat este necesar scopului pentru care acestea au fost prelucrate, precum si in conformitate cu cerintele legale, iar ulterior, respectiv la expirarea obligatiilor legale de arhivare, datele vor fi sterse/eliminate din evidentele societatii.

Operatorul garanteaza persoanelor vizate faptul ca efectueaza periodic verificari astfel incat datele cu caracter personal sa nu ramana stocate pentru o durata excesiva de timp pe platforma de social media.

7. Sursa datelor cu caracter personal

Datele personale pe care Valetino le prelucreaza prin intermediul platformei de social media Facebook/Instagram sunt furnizate de persoanele care interactioneaza cu pagina de Facebook @PlatformaValetino / Instagram @valetino.ro in mod direct, prin furnizarea acestora in mod voluntar, in concret prin transmiterea lor prin intermediul Facebook/Instagram Messenger-ului.

8. Transferurile de date in afara Uniunii Europene

Ca regula generala, datele dumneavoastra cu caracter personal nu fac obiectul unui transfer catre destinatari din afara Uniunii Europene. Daca totusi acest lucru se va intampla, vom lua toate masurile adecvate pentru a ne asigura ca destinatarul protejeaza informatiile dumneavoastra si vom incheia cu acesta acorduri de prelucrare in care vor fi descrise conditiile in care acesta va putea prelucra datele dumneavoastra.

Cu toate acestea, Facebook (Instagram) poate transfera datele dumneavoastra in afara Uniunii Europene, chestiune cu privire la care va rugam sa consultati politica Facebook (Instagram).

9. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata

In calitate de persoana vizata, detineti anumite drepturi specifice legate de datele personale pe care le colectam in contextul in care navigati pe pagina noastra de Facebook/Instagram. Pe perioada administrarii contului de catre Valetino, aceasta va asigura respectarea drepturilor dumneavoastra si va da curs solicitarilor primite intr-un timp rezonabil.

Desi suntem operatori de date, intre noi si Facebook (Instagram) nu exista o prelucrare realmente comuna de date, astfel incat noi nu putem gestiona decat cererile dumneavoastra manifestate in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra efectuata de noi. Daca doriti sa va exercitati drepturile fata de Facebook (Instagram), va invitam sa va adresati acestuia, dupa cum este indicat in politica sa.

In conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 si cu Legea nr. 190/2018, in calitate de persoana vizata va puteti exercita urmatoarele drepturi in raport cu Operatorul Valetino:
DREPTUL DE A FI INFORMAT, prevazut de art. 13 – 14 din Regulamentul UE nr. 679/2016: Prin prezenta notificare se furnizeaza toate informatiile necesare privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Valetino, in contextul accesarii paginilor noastre de Facebook @PlatformaValetino si Instagram @valetino.ro.
DREPTUL DE ACCES LA DATE: Potrivit art. 15 din Regulamenul 679/2016, puteti solicita in scris o confirmare a faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de Valetino, iar in cazul in care acestea sunt prelucrate, vi se va pune la dispozitie o copie a acestor date, precum si informatii suplimentare despre prelucrarea lor.
DREPTUL DE RECTIFICARE: Puteti solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, incomplete sau modificate (ex. Schimbare adresa/ nume etc.), in baza art. 16 din Regulament.
DREPTUL DE STERGERE: Conform art. 17 din Regulamentul 679/2016, aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Operator numai in anumite situatii si cu respectarea dispozitiilor legale (ex. datele nu mai sunt necesare potrivit scopului pentru care au fost prelucrate). Valetino nu este obligata sa dea curs solicitarii de stergere a datelor, situatie in care refuzul va fi unul motivat.
DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII: Art. 18 din Regulament va confera dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale in urmatoarele cazuri: se contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, dar nu se exercita dreptul la stergerea datelor, datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate, persoana vizata si-a exercitat dreptul de a se opune prelucrarii, iar verificarea motivelor este in asteptare.
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR: Puteti solicita ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie portate catre un alt operator, insa doar daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul expres si daca prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Dreptul la portabilitatea datelor este prevazut de art. 20 din Regulament.
DREPTUL LA OPOZITIE: Conform art. 21 din Regulamentul 679/2016, va puteti opune prelucrarii datelor cu caracter personal doar in situatia prelucrarii efectuate in interesul legitim al operatorului.
DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATA, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI: Va puteti opune in orice moment unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv crearea de profiluri, dar numai atunci cand decizia respectiva produce efecte juridice care va privesc sau afecteaza intr-o masura semnificativa.

Pentru exercitarea acestor drepturi precum si pentru informatii suplimentare, persoana vizata se poate adresa Operatorului, prin transmiterea unei cereri pe e-mail la adresa electronica office@valetino.ro sau prin posta, la adresa: Constanta, jud. Constanta, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 28A, parter.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE: Potrivit at. 77 din Regulament, fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, aveti dreptul de a va adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Mun. Bucuresti, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1) in orice moment, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca prevederile Regulamentului.

10. Modificarea notei de informare

Ne rezervam dreptul de a ne modifica, atunci cand consideram oportun, practicile de protectie a datelor si de a actualiza si modifica prezenta nota de informare in orice moment.

Din acest motiv, va incurajam sa verificati periodic nota de informare afisata pe paginile de Facebook/Instagram.

EU VALETING SERVICES SRL