Skip to main content

Politica de livrare și retur

Autorizația de a incasa Prețul serviciului datorat de Beneficiar Valetului

Prin acceptarea termenilor si conditiilor precum si prin confirmarea/acceptarea formularului de receptie, beneficiarul autorizeaza Valetino pentru executarea platii/incasarii.

Drept de retur nu exista avand in vedere ca prestarea serviciului a inceput deja la momentul platii prin deplasarea Valetului la Beneficiar si completarea procesului verbal.

Pretul serviciului

Valetul înțelege și acceptă ca în cadrul ofertei sale de utilizare, este inclus si comisionul de utilizare al Aplicației. Valetul recunoaște și este de acord că Valetino nu intervine în Prețul serviciului ales, care este în întregime decizia și responsabilitatea Valetului.

Pretul este compus din comision aplicatie in valoare de 1.1 euro daca suma ofertata este mai mica de 50 Ron si de 10% daca suma ofertata depaseste 49 Ron.

Metodede plată.

Valetino și Valetul sunt de acord că toate plățile efectuate de către Beneficiar conform Conventiei civile/Contractului și prezentelor Condiții Generale vor fi plătite direct către Valetino. Cu toate acestea, Valetino nu este destinatarul final al acestor sume. Valetino va plăti către Valet, saptamanal/lunar, cand se va atinge pragul de 500 RON sau asa cum convine cu Valetul sau Partenerul, prin virament bancar pretul ofertat si platit de beneficiar minus remunerația cuvenită companiei proprietara Valetino.

Monitorizarea Aplicației

Valetino are dreptul utilizeze mijloace tehnice pentru a monitoriza Aplicația, astfel încât poată păstra siguranța acesteia și reacționeze la potențiale atacuri. Nu se înregistrează sau se salvează date specifice ale Utilizatorilor în acest mod, cu excepția datelor furnizate în timpul înregistrării și în conformitate cu aceste Condiții Generale si Politica GDPR.