Skip to main content

Termeni și condiții generale

Termeni si conditii contractuale generale privind prestarea serviciilor pe platforma VALETino

1. Dispozitii generale

1.1. Acești Termeni si Condiții Generale (denumiţi în continuare “Termenii şi Condiţiile Generale”) stabilesc principiile şi regulile aplicabile prestării de servicii de către VALETI si BENEFICIARI, precum si EU VALETING SERVICES, proprietar Platforma VALETino, platformă dedicată postării solicitarilor/ofertelor având ca obiect facilitarea serviciilor de catre un valet auto certificat Valetino si un Beneficiar.

1.2. Accesarea Platformei de prestari servicii „VALETino” si înregistrarea unui cont pe aceasta şi/sau publicarea de solicitari/oferte pentru prestarea de servicii, înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiționată a acestor Termeni şi Condiții Generale.

 

2. Definitii

Platforma VALETino”/ “Platforma”  inseamna website-ul (website-urile), aplicatiile, platformele si/sau alte sisteme ale VALETino.ro, prin care este oferit Serviciul.

Aplicația”se referă la website și aplicațiile mobile dezvoltate de compania EU VALETING SERVICES S.R.L., cu privire la care EU VALETING SERVICES exercită drepturile de proprietate intelectuală și prin intermediul cărora Serviciul poate fi utilizat în conformitate cu Termenii si Condițiile de față.

Aplicația permite realizarea de conturi de utilizator atât pentru Valet cât și pentru Beneficiar, permite vizualizarea solicitarilor/ofertelor disponibile în funcție de oraș și perioadă, facilitează lansarea de solicitări de către Beneficiar, lansarea ofertelor de catre Valeti și acceptarea ofertelor sau respingerea de către Beneficiar, facilitează realizarea plății online, confirmarea acceptarii ofertei de pret, precum și a postarilor de tip rating in platforma atat pentru Beneficiar cât și pentru Valet.

Compania” – înseamnă EU VALETING SERVICES S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Constanta, strada Tudor Vladimirescu, nr. 28A, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/1791/2021, cod unic de identificare RO44349534.

Drept de Proprietate Intelectuala„ – inseamna orice patent, copyright, inventii, drepturi pentru baze de date, nume comercial, marca, logo-uri, marca de servicii, cunostinte, model de utilitate, design neinregistrat sau, acolo unde este relevant, orice aplicare a oricarui asemenea drept, cunostinte, nume comercial sau de afaceri, nume de domeniu sau alte drepturi sau obligatii similare, fie ca sunt inregistrate sau nu sunt inregistrate, sau alt fel de drept de proprietate industriala sau intelectuala existând in orice teritoriu sau jurisdictie din lume.

Crearea contului de Utilizator” – pe baza înregistrării, contul de utilizator va fi stabilit pentru solicitant, prin urmare Utilizatorul devine Beneficiar sau Valet, în funcție de procesul de înregistrare pe care l-a efectuat. Beneficiarul/Valetul va accesa contul de utilizator pe baza datelor pe care le-a introdus în timpul înregistrării (date de acces).

Cont de utilizator”– este posibil să fiți înregistrat simultan în calitate de Beneficiar și ca Valet. Beneficiarul poate avea doar un singur cont de Beneficiar. Valetul poate avea doar un singur cont de Valet. Oricare dintre utilizatori nu au dreptul de a transfera contul de utilizator unei terțe persoane.

Utilizator” – orice persoana fizica sau entitate juridica care acceseaza platforma, creeaza un cont si utilizeaza serviciul oferit de platforma.

Serviciul de valet auto” – conducerea autovehiculului fara alte persoane in el, de la adresa A la adresa B indicata de catre utilizatorul sau proprietarul masinii (in momentul in care face solicitarea in platforma ) in vederea prestarii unor servicii finale dorite de Beneficiar, servicii finale ce sunt prestate de catre Parteneri sau terti profesionisti ,nu de catre Valet.

Beneficiar„ – o persoana care detine un cont pe platforma si a achizitionat sau intentioneaza sa achizitioneze serviciile Valetilor prin intermediul VALETino.

Valet” – o persoana sau companie care detine un cont pe platforma si intentioneaza sa isi ofere serviciile de Valet auto prin intermediul VALETino.

Oferta” – reprezinta valoarea serviciului pe care Valetul il oferteaza.

Solicitare”  – reprezinta cererea de servicii valet auto adresata de catre beneficiar.

Rating” – modalitate de exprimare a gradului de satisfactie a unui Utilizator.

Partener” – persoana fizica sau juridica care presteaza serviciul final catre beneficiar. Exemplu: spalatoria, unitatea de service, societatea de tractari.

Conventie civila sau contract de colaborare”– înseamnă înţelegerea intervenită între Beneficiar şi Valet, cu scopul de furnizare/prestare a serviciilor de valet, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Tranzactie”– înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Beneficiar pentru serviciul prestat de Valet si pentru utilizarea platformei, respectiv încasarea efectuata prin intermediul Platformei in numele Valetului (sume ce se vor deconta valetului ulterior) si comisionul platformei.

Formular electronic de receptie” – trebuie acceptat de către Beneficiar, iar Valetul il completeaza direct din platforma, atât la preluarea cât și la restituirea Autovehiculului. Atat Valetul cat si Beneficiarul sunt responsabili de pozele urcate in platforma si descrierea sau consemnarile din formular. Această etapă este importantă și obligatorie pentru asigurarea plății către Valet din partea VALETino.

Comision utilizare platforma”– reprezintă suma de bani la care VALETino are dreptul pentru punerea la dispozitie a platformei conform Conventiei și care reprezintă o suma fixa sau un procent din prețul platit de beneficiar la acceptarea Formularului de receptie sau predare, pe care VALETino îl va reține în cuantumul și in conformitate cu Condițiile si/sau conventiile contractuale semnate sau conventiilor semnate cu Valetul.

Licența asupra Aplicației”– se refera la dreptul acordat de către VALETino utilizatorilor înregistrați, de a utiliza platforma, în urma realizării contului VALETino de Utilizator și acceptării acestor Termeni și Condiții (Conventia/contractul dintre VALETino și Utilizator).

Partenerul de plăți online NETOPIA” – prin acceptarea prezentelor Condiţii, Utilizatorul acceptă “Termenii și Condițiile” serviciului de plăți online partener NETOPIA. Utilizatorul acceptă, de asemenea, că Valetino și NETOPIA vor putea interveni în cazul oricăror eventuale litigii dintre Valet si Beneficiar.

Politica de confidentialitate” – se refera la protejarea confidentialitatii datelor utilizatorilor ( Beneficiar/Valet/Partener).

Date cu caracter personal” – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Reprezinta date personale (enumerare neexhaustiva): numele si prenumele persoanei, domiciliul, adresa de e-mail, numarul de telefon, coduri de identificare client/identificator online, etc.;

Operator de date cu caracter personal” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In ceea ce priveste prezentul website, operatorul de date este reprezentat de EU VALETING SERVICES SRL. De asemenea, Partenerii Operatorului, care presteaza serviciul final pentru Beneficiar, vor fi considerati operatori de date independenti;

Consimtamant al persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Prelucrare” – orice operatiune/set de operatiuni efectuata/e asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, etc.

 

3. Conditii

La înregistrare, Beneficiarul trebuie să îndeplinescă următoarele condiții:

 • sa se inregistreze cu identitatea lui reala
 • să furnizeze o adresa de e-mail și un număr de telefon unde poate fi contactat
 • nu trebuie să fi făcut obiectul plângerilor de la alți Utilizatori
 • sa accepte Termenii si Condițiile Generale ale Serviciului Valetino
 • autovehiculul sa dispuna de RCA (Asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto) în vigoare pe perioada prestarii serviciului si Casco
 • autovehiculul sa dispuna de  ITP (Inspecție Tehnică Periodică) în vigoare pe perioada prestarii serviciului.
 • autovehiculul sa dispuna de talon si rovigneta in vigoare pe perioada aflata la Valet.

La înregistrare, Valetul trebuie să îndeplinescă următoarele condiții:

 • sa se inregistreze cu identitatea lui reala
 • să furnizeze o adresa de e-mail și un număr de telefon unde poate fi contactat
 • trebuie să fie major și să dețină permis de conducere categoria B
 • nu trebuie să fi făcut obiectul plângerilor penale
 • nu trebuie sa aiba amenzi auto in ultimii 2 ani
 • trebuie să dețină permis de conducere valabil, atât la înscriere cât și pe toată perioada de utilizare a Autovehiculului;
 • nu trebuie să fie în imposibilitate medicală de a conduce Autovehicule;
 • să accepte Termenii și Condițiile Generale ale Serviciului Valetino
 • trebuie să actualizeze informațiile personale în profilul său de utilizator atunci când apare o modificare.
 • sa respecte si sa raspunda in fata beneficiarului si a legii conform legislatiei in vigoare.

 

4. Asigurare

Orice daune rezultate din prestarea serviciului de Valet vor fi în deplina responsabilitate a Valetului, Beneficiarului si/sau asiguratorului.

Asiguratorul va despagubi beneficiarul astfel:

Riscurile acoperite prin prezenta polita sunt daune materiale cauzate din culpa de Asigurat, ca urmare a manevrării defectuoase, autovehiculelor lasate de proprietari in custodia EU VALETING SERVICES S.R.L, respectiv:

 • accidente de circulaţie;
 • ciocniri, izbiri, răsturnări;
 • zgârierea accentuata sau deformarea componentelor de caroserie, spargerea parbrizului, lunetei, geamurilor laterale, farurilor, stopurilor sau semnalizatoarelor;

Sunt acoperite daunele produse autovehiculelor apartinand clientilor EU VALETING SERVICES S.R.L, preluate si conduse de valetii-parteneri EU VALETING SERVICES S.R.L in vederea prestarii serviciului contractat  si retur, dar pe o distanta limitata la raza orasului de unde a fost preluat autovehiculul.

Se vor acoperi eventualele pierderi financiare ale proprietarului autovehiculului ca urmare a modificarii clasei de Bonus/Malus la reinnoirea politei RCA in sublimita de maxim 100 EUR / caz

Pentru daunele cauzate autovehiculelor asigurate CASCO:

Daca proprietarul autovehiculului este persoana fizica – daca polita CASCO prevede clauza prin care se acopera si situatiile in care autovehiculul este condus de alta persoana, nu se acorda despagubiri prin prezenta polita. Daca polita CASCO nu prevede aceasta clauza, se vor acorda despagubiri prin prezenta polita numai daca Asiguratorul CASCO al autovehiculului avariat face regres impotriva EU VALETING SERVICES S.R.L.

Se vor acoperi eventualele modificari ale tarifului CASCO la reinnoirea politei de catre proprietarul autovehiculului ca urmare a despagubirilor acordate ca urmare a daunei provocate de angajatul EU VALETING SERVICES S.R.L in sublimita maxima de 200 EUR/caz.

In cazul daunelor provocate din culpa Valetului, in urma unui accident de circulatie acoperit de asigurarea EU Valeting Services S.R.L., Valetul este raspunzator in limita sumei de 500 de euro.

Limitari

Limita de raspundere per eveniment: 20.000 EUR cu sublimitele mentionate la punctele susmentionate.

Valetino nu are nicio obligație legală sau contractuală de a verifica îndeplinirea de către Valet a condițiilor enumerate mai sus, Valetul sau Beneficiarul fiind unicii răspunzători pentru orice încălcare a acestora.

Valetino pune la dispozitie platforma electronica optimizata prin care Beneficiarului ii pot fi oferite serviciile de valet auto de catre Valet.

Valetino certifica soferii inregistrati in aplicatie in urmatoarele detalii: stilul de condus Preventiv, Respectuos, Punctual, Corect.

 

5. Dreptul de refuz

VALETINO poate refuza accesul la servicii utilizatorilor înscriși în Aplicație, care:

 • manifestă un comportament inadecvat sau lipsit de respect față de ceilalți utilizatori.
 • aleg altă modalitate de plată a serviciilor decât cea specificată în Aplicație;
 • nu respectă prezentele Condiții Generale.

Valetino poate cere daune utilizatorilor care ii afecteaza imaginea si afacerea prin postari necuvenite, calomnioase si tendentioase, ce pot scadea evolutia afacerii.

 

6. Conventia/Contractul cu VALETino

Valetino incheie Conventia/Contractul cu Utilizatorii numai în formă electronică, prin punerea la dispozitie a documentelor in aplicatie/site (linkuri specifice de unde se pot descarca documentele). Luarea la cunoștință și acceptarea prezentelor Condiții si clauze contractuale se fac prin activarea contului precum si prin bifele de acord din procesul de inregistrare in aplicatie.

Daca Utilizatorul nu este de acord cu termenii si conditiile din documentele atasate, nu da click pe linkul de activare sau nu continua cu procesul de inregistrare si contul va fi automat sters in termen de 48 de ore.

Conventia/Contractul este încheiata tripartita și intră în vigoare la data completării formularului de înregistrare din platforma și a deschiderii unui cont de utilizator.

Serviciile oferite prin Conventie/contract sunt:

 • accesul in platforma Valetino atat beneficiarului cat si Valetului, si prin acces dreptul de a utiliza Aplicația sau a altor drepturi și obligații stipulate în aceste Condiții Generale.
 • prestarea serviciului de valet auto de catre Valet, beneficiarului.

Durata Conventiei/contractului  este încheiat doar pe perioada in care contul este activ sau se presteaza serviciul.

Închiderea contului de utilizator. Conventia/Contractul poate înceta prin închiderea contului de utilizator, atât de către Beneficiar, cât și de către Valet. Închiderea contului de utilizator va avea același efect ca și o notificare de încetare fără preaviz.

Contul de utilizator poate fi închis doar prin adresarea unui e-mail către VALETINO la adresa:

inchiderecont@valetino.ro.

 

7. Mod de operare in platforma

Dupa inregistrarea in platforma, utilizatorii parcurg urmatorii pasi:

Definire Solicitare

Beneficiarul alege tipul de serviciu, masina, adresa de la care valetul trebuie sa ia masina, locatia unde trebuie dusa, locatia de returnare a masinii, data si intervalul de preluare. Intervalul de predare este la intelegerea verbala dintre Valet si beneficiar si se poate schimba datorita conditiilor de trafic sau a incarcarii furnizorilor finali.

Publicarea Ofertei

Valetul trebuie să selecteze in aplicatie solicitarile noi si sa le oferteze. Pretul ofertei este lasat la decizia Valetului.

Acceptarea ofertei

Beneficiarul, poate vizualiza un numar nelimitat de oferte. Alege o oferta si o accepta.

Dupa acceptarea ofertei, datele lui de contact sunt disponibile Valetului si va fi contactat telefonic de catre acesta.

Predarea si primirea masinii:

Valetul

Valetul primeste email sau mesaj in aplicatie cum ca oferta lui a fost acceptata si are acces la numarul de telefon al clientului.

Suna clientul si il anunta ca este pe drum si se deplaseaza la adresa indicata.

Cand a ajuns si s-a intalnit cu clientul preia masina.

Preluare masinii se va face prin completarea de catre Valet a formularului electronic de receptie. Fiecare parte a masinii este descrisa intr-un capitol si se poate poza direct din aplicatie, fiecare document legal este descris, apoi Valetul salveaza formularul si se trimite automat prin platforma catre beneficiar la acceptare.

Atentie! Pentru plata FURNIZORULUI /PARTENERULUI , beneficiarul ii va da Cash Valetului o suma de bani. Suma de bani va fi consemnata in campul special indicat in formularul de receptie.

Beneficiar

Beneficiarul deschide formularul, il verifica apoi il aproba. daca nu este de acord cu vreun punct discuta cu Valetul pentru a reface formularul apoi il aproba.

Beneficiarul, trebuie sa se asigure ca legitimeaza Valetul si ca ii verifica valabilitatea permisului inainte sa ii predea masina.

Sa faca plata cu cardul Online si sa aprobe procesul verbal.

Valetul

Verifica statusul formularului sa fie acceptat.

Verifica efectuarea platii.

Preia masina doar daca punctul 1 si 2 au fost indeplinite.

Aceleasi operatiuni vor fi efectuate la predarea finala catre beneficiar.

Obligațiile Valetului la preluarea Autovehiculului.

Valetul este obligat să ajungă la timp la locul unde Autovehiculul trebuie preluat, capabil să conducă Autovehiculul în conformitate cu reglementările legale.

Conducătorul auto nu va fi sub influența alcoolului sau a altor substanțe toxice.

Conducătorul Auto este obligat să aibă asupra sa și să prezinte Beneficiarului actul său de identitate în original si permisul de conducere în original. Neprezentarea acestor documente în original, rezervă dreptul Beneficiarului de a nu preda Autovehiculul.

În această situație, serviciul de valet nu poate fi validat si nu se poate executa.

Obligațiile Beneficiarului la predarea Autovehiculului.

Beneficiarul este obligat să ajungă la timp la locul unde va fi predat Autovehiculul și să pregătească Autovehiculul pentru a fi înmânat Valetului cu toate documentele necesare în conformitate cu legea si prezentele Condiții Generale.

Inspectarea Autovehiculului la preluarea de către Valet si Beneficiar. La preluarea Autovehiculului, Valetul împreună cu Beneficiarul verifică starea Autovehiculului, defectele, vicii descoperite și eventualele neconformități in procesul de receptie direct din aplicatie. Valetul trebuie să încarce în Aplicație fotografii conform indicațiilor din procesul de receptie, in cazul in care exista si alte avarii ce nu sunt cuprinse in formularul de receptie, se pot incarca poze in sectiunea ,,ansamblu’’ si detalia in sectiunea ,,observatii’’.

Starea Autovehiculului la predare.

Autovehiculul trebuie predat în starea perfect functionala si cu toate actele legale in termen;

Exemplu : RCA, CASCO, ROVINIETA, TALON, ITP

Documentul de predare si primire autovehicul este complet electronic si nu necesita semnatura olografica.

 

8. Clauza de neconcurenta

Beneficiarul si Valetul sunt de acord ca nu au voie sa lucreze direct fara sa foloseasca platforma sau sa presteze servicii concurente aplicatiei Valetino, avand in vedere ca prin procesul de validare a utilizatorului si utilizare a platformei au inteles Know How-ul afacerii.

Orice tip de relatie de natura concurentiala ce aduce prejudiciu platformei Valetino va fi despagubita de cel ce ii produce daune cu minim suma de 10000 euro, suma putand fi recalculata in functie de efectele produse.

 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

EU VALETING SERVICES S.R.L., in calitate de Operator de date cu caracter personal, depune toate eforturile pentru a se asigura ca protejeaza si respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal apartinand Beneficiarilor si partenerilor sai, prin implementarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate, in conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentul General privind Protectia Datelor si a bunelor practici in materie de prelucrare a datelor.

Informatiile furnizate de catre Beneficiari si parteneri vor fi stocate de catre Operator in format electronic si nu vor fi furnizate catre nicio alta terta parte, decat cele implicate in mod direct in furnizarea serviciilor specifice obiectului de activitate al Operatorului.

La momentul furnizarii datelor personale, prin completarea formularelor specifice de pe website-ul Operatorului, cumparatorul este informat in mod corespunzator cu privire la scopul prelucrarii datelor sale, transmise Operatorului in acest context, prin disclaimere de tip text, care fac trimitere la Politica de Confidentialitate afisata pe site.

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, va invitam sa consultati Politica de Confidentialitate, respectiv Politica de cookies, afisate pe Site-ul nostru.

 

10. Drepturi și obligații generale ale Beneficiarului si ale Valetului

Furnizarea de date reale.

Beneficiarul/Valetul confirmă faptul că toate datele și declarațiile furnizate sunt adevărate, în special în ceea ce privește datele personale și de contact și a condițiilor în care aceștia pot deține calitatea de Beneficiar/Valet.

Dacă există o schimbare a acestor date personale, atunci Beneficiarul/Valetul va actualiza imediat aceste date în Aplicație.

Drepturile și obligațiile Valetului

Accesul interzis al unor terțe persoane.

Valetului i se interzice să furnizeze Serviciul sau să îl pună la dispoziția oricărei terțe părți. Valetul nu trebuie să furnizeze datele de acces sau orice alt acces la contul de utilizator unor terțe părți și este obligat să ia toate măsurile rezonabile pentru a ascunde astfel de date. Valetul va fi pe deplin răspunzător pentru orice utilizare neautorizată a acestor date de acces sau a contului de utilizator și pentru orice daune cauzate astfel către Valetino ,Beneficiarului sau oricarei terțe persoane. Dacă astfel de parole sunt pierdute sau furate sau dacă dreptul de utilizare a acestor parole ar fi încălcat în alt mod, Utilizatorul va fi obligat să informeze imediat Valetino despre acest fapt, iar Valetino va modifica datele de acces.

Respectarea legislației în vigoare. 

Valetul este obligat să respecte reglementările legale în vigoare din Romania.

Răspunderea pentru infracțiuni de orice fel (inclusiv cele de trafic).

Valetul a luat la cunoștință și este de acord că este singurul răspunzător pentru orice greșeli și fapte ilegale pe care le comite atunci când utilizează Autovehiculul. Valetul se obligă să răspundă pentru actele și/sau omisiunile proprii efectuate când utilizează Autovehiculul, precum și să suporte plata tuturor amenzilor sau oricăror alte sume datorate pentru utilizarea necorespunzatoare a Autovehiculului sau nerespectarea în orice alt fel a legislației specifice și a obligațiilor rezultate din prezenta Conventie Civila. În cazul unei fapte ilegale pentru care Valetul este răspunzător, Valetul a luat la cunoștință și este de acord că platforma Valetino cat si Beneficiarul au dreptul de a furniza autorităților care investighează fapta savârșită, date despre Valet. În cazul unei sancțiuni contravenționale pentru o faptă săvârșită de Valet, Beneficiarul are dreptul să solicite ca Valetul să achite sau să ramburseze Beneficiatului amenda plătită și toate costurile suportate în legătură cu aceasta.

Accident sau deteriorarea Autovehiculului.

Valetul are obligația să-l informeze pe Beneficiar, în termen de maxim 1 (una) ora de la ivire, precum și pe organele competente imediat după ivire, despre orice eveniment care a cauzat distrugerea parțială sau totală a Autovehiculului sau dispariția sa și să răspundă afirmativ la orice solicitări din partea Beneficiarului și oricăror instituții publice sau private (Asigurator, etc) în vederea reparării prejudiciului suferit de Beneficiar.

In cazul daunelor provocate de Valet asupra Autovehiculului sau componentelor acestuia, altele decat cele rezultate in urma unui accident de circulatie, Valetul va achita toate sumele necesare reparatiei sau inlocuirii elementelor avariate, pierdute sau distruse.

Respectarea legislației aplicabile. 

Valetul a luat la cunoștință și este de acord că, pe lângă obligațiile cuprinse în prezentele Condiții Generale si in Conventia civila, Valetul trebuie să își îndeplinească și obligațiile prevăzute în legislația specifică în domeniu, inclusiv dar fără a se limita la reglementările în domeniul fiscal cu privire la achitarea impozitului pe veniturile din prestari de servicii.

Valetul cunoaște și acceptă că veniturile pe care le câștigă din prestarea de servicii prin intermediul Aplicației sunt impozabile si ca acolo unde este cazul se vor stopa la sursa si plati de catre platforma in numele Valetului.

Drepturile și obligațiile Beneficiarului

Notificare, dacă Autovehiculul nu este returnat.

Beneficiarul este obligat să informeze Valetino nu mai târziu de 3 ore, în cazul în care Autovehiculul nu este returnat în termenul stabilit cu Valetul.

Notificarea va fi transmisa catre adresa de email : reclamatii@valetino.ro.